سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فالوور اینستاگرام 👥

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
65
فالوور  اینستاگرام [میکس-بدون تضمین ریزش ] [آنی-پروفایل دار ] ⚡
5200
10 / 10000
67
 فالوور اینستاگرام [سرعت بالا] [استارت آنی]⚡🔥⚡🔥
6500
1000 / 1000
1
 فالوور اینستاگرام [کیفیت متوسط بعلاوه 55%جبران ریزش ] [سرعت آنی]⚡🔥
7000
100 / 500
76
  فالوور اینستاگرام [سرعت بالا] [استارت آنی-کم ریزش]⚡⚡🔥🔥
7500
100 / 400000
75
فالوور میکس اینستاگرام  [ریزش خیلی کم - پرسرعت] ⚡🔥⚡
8500
10 / 200000
49
فالوور ایرانی اینستاگرام [تقریبا 20+% ایرانی-اکثرا پروفایل دار] [آنی +درصدی جبران ریزش]🔥🔥🔥
14500
100 / 5000
78
فالوور میکس اینستاگرام  [ریزش کم - 90روز جبران ریزش خودکار] 🔥🚀🔥
14500
50 / 50000
9
فالوور اینستاگرام [کیفیت میکس ایرانی-خارجی] [سرعت عالی]🔥⚡⚡⚡
15000
100 / 10000
83
 فالوور نیمه ایرانی اینستاگرام [کیفیت خوب-استارت آنی]🌟
15000
50 / 10000
51
⭐️ - فالوور ایرانی اینستاگرام [کیفیت تمام پروفایل ] [استارت آنی]🇮🇷 🔥
55000
50 / 500

لایک اینستاگرام 💔

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
64
لایک میکس اینستاگرام [کیفیت تمام پروفایل] [پرسرعت]⚡⚡⚡
1500
10 / 15000
77
لایک میکس اینستاگرام [کم ریزش تقریبا 5%] [پرسرعت-استارت تا 1 ساعت] 🔥⚡⚡
2400
10 / 50000
63
⭐️ - لایک میکس اینستاگرام [بدون ریزش-کیفیت مناسب] [سرعت مناسب] 🔥
3500
10 / 10000
10
لایک ایرانی اینستاگرام [پرسرعت] [استارت آنی] 💎🚀
6000
100 / 10000
50
لایک ایرانی اینستاگرام [پرسرعت] [کیفیت عالی+درصدی بیشتر]🔥🚀
6500
50 / 5000
52
⭐️ - لایک ایرانی اینستاگرام [کیفیت تمام پروفایل و عالی] [استارت آنی]🇮🇷 🔥
8000
10 / 1000

بازدید اینستاگرام 👀

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
82
 ویو اینستاگرام سرعت عالی [استارت 0-1 ساعت ]⚡🔥 🔥 🔥
300
100 / 100000
79
 ویو اینستاگرام سرور پرسرعت [استارت آنی]⚡🔥
700
100 / 100000
6
ویو اینستاگرام (آنی.IG + Reels ساپورت میشه)🔥
2500
100 / 5000000
7
بازدید ویدیو اینستاگرام[ All Videos ] [بالاترین سرعت ممکن]🔥⚡
2900
100 / 5000000

کامنت 💌

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
54
کامنت دلخواه فارسی  ایرانی  💌
95000
10 / 1000

بازدید استوری ،پروفایل ویزیت،افزایش سیو اینستاگرام 👁‍🗨

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
23
اینستاگرام سیو ⚡️
1400
100 / 4000
20
بازدید استوری [سرعت عالی]🛑
2100
250 / 20000
21
بازدید استوری [سرعت عالی-تمام استوری ها]🛑
3700
100 / 10000

خدمات تلگرام 💙

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
55
بازدید تلگرام تک پست
750
10 / 20000
56
بازدید تلگرام 5 پست
3000
10 / 20000
57
بازدید تلگرام 10 پست
6000
10 / 20000
58
بازدید تلگرام 20 پست
12000
10 / 20000

خدمات سروش و روبیکا 💠

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
27
ارسال 6 ساعت پاپ اپ واقعی به کانال سروش ( کیفیت مناسب )
44000
6000 / 6000
28
ارسال 6 ساعت پاپ اپ واقعی به کانال روبیکا ( کیفیت مناسب )
148500
6000 / 6000