سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فالوور اینستاگرام 👥

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
65
فالوور اینستاگرام [فیک ] [آنی-سرعتی] ⚡
6500
100 / 8000
67
 فالوور اینستاگرام [سرعت بالا] [استارت آنی]⚡🔥⚡🔥
7000
2000 / 1000000
46
فالوور اینستاگرام [سرعت بالا] [کیفیت متوسط-بعلاوه 20%جبران ریزش ] 🔥
8300
200 / 20000
1
 فالوور اینستاگرام [کیفیت متوسط بعلاوه 55%جبران ریزش ] [سرعت آنی]⚡🔥
9000
100 / 20000
49
فالوور ایرانی اینستاگرام [کیفیت خوب-اکثرا پروفایل دار] [آنی +درصدی جبران ریزش]🔥🔥🔥
9500
200 / 15000
9
فالوور اینستاگرام [کیفیت متوسط] [سرعت عالی]🔥⚡⚡⚡
10000
100 / 200000
51
⭐️ - فالوور ایرانی اینستاگرام [کیفیت تمام پروفایل ] [استارت آنی]🇮🇷 🔥
14000
50 / 20000
11
فالوور ایرانی اینستاگرام پروفایل دار[سرعت بالا] [کیفیت خوب-10 درصد جبران ریزش] 🌟
15000
50 / 3000
68
⭐️ - فالوور ایرانی اینستاگرام [کیفیت عالی-پروفایلدار ] [استارت آنی]🔥🔥🇮🇷
16000
100 / 5000
62
⭐️ - فالوور ایرانی اینستاگرام [100 درصد پروفایل و ایرانی] [استارت آنی]🇮🇷 🌟
21000
100 / 2000
66
⭐️ - فالوور ایرانی اینستاگرام [کیفیت عالی ] [استارت آنی]🔥🇮🇷
21000
100 / 5000
13
⭐️ - فالوور ایرانی اینستاگرام [کیفیت شگفت انگیز] [سرعت عالی]💎🇮🇷
80000
30 / 20000

لایک اینستاگرام 💔

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
64
لایک اینستاگرام [کیفیت متوسط] [سرعت خوب]⚡⚡
2700
50 / 15000
63
⭐️ - لایک اینستاگرام [پرسرعت-کیفیت مناسب] [استارت آنی] 🔥
3500
10 / 8000
2
 لایک اینستاگرام [کیفیت خوب+درصدی جبران ریزش] [سرعت آنی] 🔥
5000
100 / 100000
50
لایک ایرانی اینستاگرام [پرسرعت] [کیفیت عالی+درصدی بیشتر]🔥🚀
7500
50 / 8000
12
لایک اینستاگرام سرعت بالا کیفیت عالی 🌟
8500
50 / 10000
10
لایک ایرانی اینستاگرام [پرسرعت] [استارت آنی] 💎🚀
9000
100 / 50000
52
⭐️ - لایک ایرانی اینستاگرام [کیفیت تمام پروفایل و عالی] [استارت آنی]🇮🇷 🔥
9500
50 / 20000

بازدید اینستاگرام 👀

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19
ویو اینستاگرام سرور پرسرعت [استارت آنی]🔥🔥🔥
850
100 / 100000
6
ویو اینستاگرام سرور (آنی.سرعت خوب+IGTV ,REEL ساپورت میشه)🔥
900
100 / 100000
7
بازدید ویدیو اینستاگرام[IGTV+REEL+POSTS]🔥⚡
1400
100 / 10000
8
بازدید ویدیو ⭐+ درصدی ریچ +ایمپرشن+پروفایل ویزیت
5000
100 / 50000

کامنت 💌

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3
کامنت با متن دلخواه خودتون💌
25000
10 / 5000
54
کامنت دلخواه فارسی و کاملا ایرانی  (کیفیت بالا)💌
75000
5 / 100

بازدید استوری ،پروفایل ویزیت،افزایش سیو اینستاگرام 👁‍🗨

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
23
اینستاگرام سیو ⚡️
1400
100 / 4000
20
بازدید استوری [سرعت عالی]🛑
2100
250 / 20000
21
بازدید استوری [سرعت عالی-تمام استوری ها]🛑
3700
100 / 10000

تبلیغاتـــ گـســـتـرده 🌐⭐⭐⭐

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
69
دایرکت انبوه اینستاگرام 📝
85000
100 / 5000
70
اینستاگرام منشن انبوه 📝 (تکمیل سفارش می تواند تا 15روز زمان ببرد)
99000
2000 / 5000

خدمات تلگرام 💙

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
55
بازدید تلگرام تک پست
750
10 / 20000
56
بازدید تلگرام 5 پست
3000
10 / 20000
57
بازدید تلگرام 10 پست
6000
10 / 20000
58
بازدید تلگرام 20 پست
12000
10 / 20000
61
ممبر واقعی کانال تلگرام - ادد بصورت اجباری هیدن (استارت آنی)🔥⚡
16000
500 / 600000
59
بازدید تلگرام 100 پست
50000
10 / 200000

خدمات سروش و روبیکا 💠

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
27
ارسال 6 ساعت پاپ اپ واقعی به کانال سروش ( کیفیت مناسب )
44000
6000 / 6000
28
ارسال 6 ساعت پاپ اپ واقعی به کانال روبیکا ( کیفیت مناسب )
148500
6000 / 6000