سرویس ها

🌟 رفرال (دعوت) ربات همستر و بقیه ربات ها 🌟
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
76 رفرال پرمیوم (دعوت) ربات همستر 🐹 (هر رفرال 25 هزارتومان) توضیحات ۲۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان 1000/1 17 دقیقه فعال
77 رفرال (دعوت) همه ربات های تلگرامی + همستر 🌟 (هر رفرال 40 هزار تومان) توضیحات ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان 1000/1 فعال
فالوور اینستاگرام بدون تضمین ریزش👥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2 فالوور اینستاگرام [کیفیت:میکس] [استارت آنی]⚡ توضیحات ۱۲,۹۰۰  تومان 1000/20 43 دقیقه فعال
70 فالوور اینستاگرام [کیفیت:خوب] [ کم ریزش- استارت آنی ] 🔥 توضیحات ۱۴,۵۰۰  تومان 5000/15 فعال
56 فالوور اینستاگرام [کیفیت:ربات] [ استارت آنی ] ⚡ توضیحات ۱۶,۰۰۰  تومان 50000/10 24 دقیقه فعال
فالوور اینستاگرام کم ریزش + دارای جبران ریزش♻️👥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
62 فالوور اینستاگرام [کیفیت :میکس] [جبران ریزش 30 روزه] ⚡♻ توضیحات ۱۹,۵۰۰  تومان 10000/100 4 ساعت 3 دقیقه فعال
75 فالوور اینستاگرام [ اکانت قدیمی ] [بدون دکمه جبران ریزش]🔥 توضیحات ۱۹,۶۰۰  تومان 100000/10 31 دقیقه فعال
57 فالوور اینستاگرام [استارت آنی - کم ریزش] [کیفیت بالا قدیمی] 🔥⚡ توضیحات ۲۱,۰۰۰  تومان 100000/10 34 دقیقه فعال
50 فالوور اینستاگرام [365روز جبران ریزش] [ استارت آنی ] ♻ آپدیت شد توضیحات ۲۶,۰۰۰  تومان 50000/10 51 دقیقه فعال
6 فالوور اینستاگرام [سرعت عالی] [جبران ریزش 365روزه]♻ توضیحات ۲۸,۵۰۰  تومان 500000/10 1 ساعت 42 دقیقه فعال
79 فالوور اینستاگرام [ اضطراری ] [فالوور واقعی خارجی-کم ریزش]🔥 توضیحات ۲۸,۵۰۰  تومان 10000/10 20 دقیقه فعال
7 فالوور اینستاگرام [سرعت عالی] [جبران ریزش 365روزه]♻⛔ توضیحات ۲۹,۵۰۰  تومان 500000/50 1 ساعت 19 دقیقه فعال
53 فالوور اینستاگرام [استارت آنی] [ریزش خیلی کم-پروفایل دار]🔥 توضیحات ۳۲,۰۰۰  تومان 20000/10 4 ساعت 43 دقیقه فعال
فالوور اینستاگرام ایرانی 👥 🇮🇷
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
4 فالوور ایرانی اینستاگرام [کیفیت خوب] [ آنی ]🔥 توضیحات ۲۹,۰۰۰  تومان 20000/100 6 دقیقه فعال
69 فالوور ایرانی اینستاگرام [کیفیت خوب] [ جبران ریزش30روزه ]🔥♻ توضیحات ۴۵,۰۰۰  تومان 20000/100 5 ساعت 45 دقیقه فعال
9 فالوور ایرانی اینستاگرام [کیفیت خوب ] [استارت آنی]🔥 توضیحات ۸۰,۰۰۰  تومان 10000/50 52 دقیقه فعال
71 ⭐️- فالوور ایرانی اینستاگرام [ کیفیت عالی ] 🇮🇷 توضیحات ۱۷۰,۰۰۰  تومان 10000/50 39 دقیقه فعال
لایک اینستاگرام ♥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
29 لایک اینستاگرام [ ارزان - استارت آنی ]⚡ توضیحات ۱,۲۵۰  تومان 20000/10 1 ساعت 21 دقیقه فعال
60 لایک اینستاگرام [کیفیت : متوسط] [ آنی ]⚡ توضیحات ۱,۹۰۰  تومان 250000/10 19 دقیقه فعال
11 لایک اینستاگرام [کم ریزش] [سرعت خوب]🔥⚡ توضیحات ۲,۴۰۰  تومان 200000/10 18 دقیقه فعال
13 لایک اینستاگرام [بدون ریزش] [سرعت عالی] ⭐️ توضیحات ۴,۰۰۰  تومان 200000/100 5 دقیقه فعال
12 لایک اینستاگرام [بدون ریزش] [سرعت عالی]🔥⛔ توضیحات ۶,۷۰۰  تومان 50000/10 14 دقیقه فعال
لایک ایرانی اینستاگرام ♥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
14 ⭐️- لایک ایرانی اینستاگرام [کیفیت خوب] [استارت آنی] 🇮🇷 توضیحات ۷,۰۰۰  تومان 20000/50 1 ساعت 27 دقیقه فعال
34 ⭐️- لایک ایرانی اینستاگرام [کیفیت عالی] [استارت آنی] 🇮🇷 توضیحات ۱۲,۰۰۰  تومان 1000000/50 1 روز 5 ساعت 39 دقیقه فعال
16 ⭐️ - لایک ایرانی اینستاگرام [کیفیت :اکانت های خانم]🙋 توضیحات ۶۲,۰۰۰  تومان 20000/50 42 دقیقه فعال
17 ⭐️ - لایک ایرانی اینستاگرام [کیفیت :اکانت های اقا]👦 توضیحات ۶۴,۰۰۰  تومان 20000/50 فعال
بازدید اینستاگرام👀
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
66 ویو اینستاگرام [ارزان ترین] [همه جور پستی] ⚡🔥 توضیحات ۷۰۰  تومان 1000000/100 7 دقیقه فعال
18 ویو اینستاگرام [استارت آنی] [Views+IGTV+Reels] ⚡ توضیحات ۱,۲۰۰  تومان 10000000/100 1 ساعت 32 دقیقه فعال
59 ویو اینستاگرام [استارت آنی] [All link] ⚡ توضیحات ۲,۵۰۰  تومان 1000000/100 42 دقیقه فعال
51 ویو اینستاگرام [پرسرعت] [IG tv + post] ⚡ توضیحات ۳,۵۰۰  تومان 100000/100 6 دقیقه فعال
19 ویو اینستاگرام اضطراری [پرسرعت] [همه جور پستی] ⚡🔥 توضیحات ۴,۰۰۰  تومان 1000000/100 7 دقیقه فعال
کامنت 🗨️
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
21 کامنت با متن دلخواه شما [ نیمه ایرانی ] 📝 توضیحات ۸۰,۰۰۰  تومان 100/5 فعال
23 کامنت با متن دلخواه شما [ ایرانی] 📝 توضیحات ۱۲۰,۰۰۰  تومان 10000/10 19 ساعت 43 دقیقه فعال
61 کامنت با متن دلخواه شما [ ایرانی-کیفیت بالا] 📝🇮🇷 توضیحات ۴۰۰,۰۰۰  تومان 10000/10 فعال
24 کامنت با متن دلخواه شما [ ایرانی - خانم] 📝 توضیحات ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان 5000/10 فعال
25 کامنت با متن دلخواه شما [ ایرانی - آقا] 📝 توضیحات ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان 5000/10 فعال
سرویس های Share/Saves/Profile Visits/Reach & Comment Likes
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
35 اینستاگرام سیو ارزان 🔖 توضیحات ۵۰۰  تومان 100000/10 31 دقیقه فعال
36 اینستاگرام سیو پرسرعت 🔖 توضیحات ۱,۲۰۰  تومان 100000/10 7 دقیقه فعال
40 اینستاگرام ایمپرشن - ۵,۵۰۰  تومان 5000000/100 13 ساعت 56 دقیقه فعال
38 بازدید پروفایل (Profile Visit) اینستاگرام [با ریچ reach ]🔍 - ۷,۰۰۰  تومان 3000000/100 3 دقیقه فعال
41 اینستاگرام Reach + Impressions [Video/Post] - ۷,۵۰۰  تومان 100000/10 17 دقیقه فعال
67 اینستاگرام سیو واقعی [All link] [کیفیت: خارجی] 🔖 توضیحات ۷,۵۰۰  تومان 10000/10 فعال
42 اینستاگرام Reach+Impressions [ From Profile, Home page, Hashtags and more ] [Video/Post] - ۸,۵۰۰  تومان 500000/10 19 دقیقه فعال
39 بازدید پروفایل (Profile Visit) اینستاگرام [پرسرعت]🔍 - ۹,۵۰۰  تومان 3000000/10 3 دقیقه فعال
68 بازدید استوری اینستاگرام [همه استوری ها] توضیحات ۱۲,۰۰۰  تومان 10000/10 8 دقیقه فعال
37 اینستاگرام سیو [اضطراری]🔖 توضیحات ۱۲,۷۰۰  تومان 75000/100 فعال
43 اینستاگرام ایمپرشن [EXPLORE - HOME - LOCATION - PROFILE] - ۱۴,۰۰۰  تومان 1000000/100 10 دقیقه فعال
46 اینستاگرام Share (آپدیت شد) - ۱۹,۹۰۰  تومان 10000000/100 16 دقیقه فعال
44 اینستاگرام عکس و فیلم [ Reach Impressions ] - ۸۹,۰۰۰  تومان 100000/100 فعال
45 اینستاگرام Engagement + Shares +Reach + Impressions Profile Visits - ۹۸,۰۰۰  تومان 100000/100 20 ساعت 21 دقیقه فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد